2,052 բառեր. 4,484 Թարգմանություններ է.
137,902 բառերը / արտահայտությունները, 731 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Գոթական թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translategothic.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0211 / 0.0154 (18)
Վերադառնալ սկիզբ