1,306 բառեր. 7,112 Թարգմանություններ է.
163,146 բառերը / արտահայտությունները, 865 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գոթական, Գոթական-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translategothic.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0158 / 0.0105 (18)
Վերադառնալ սկիզբ